Verslag en verantwoording

De Batu Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24285445.

Bij de belastingdienst staan we ingeschreven onder RSIN 807421017.

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Voor de financiele verantwoording zie de jaarverslagen.

Adobe PDF  Jaarverslag 2013

Adobe PDF  Jaarverslag 2014

Adobe PDF  Jaarverslag 2015

Pagina samengesteld door VigilantDMS©Adobe PDF